انتخابات ریاست جمهوری آمریکا
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا : ” انتخاباتی که مستقل ها برنده نمی شوند “
2016/10/14
تبلیغات انتخابات
تبلیغات سیاسی ؛ چالش ها و چشم اندازهای تبلیغات انتخابات
2016/12/06

نقد هشتمین اجلاس رادیو تلویزیون های اسلامی

نقد اجلاس اتحادیه رادیو تلویزیونهای اسلامی

نقد اجلاس اتحادیه رادیو تلویزیونهای اسلامی

نقد اجلاس اتحادیه رادیو تلویزیونهای اسلامی

 

 

   به بهانه برگزاری هفتمین اجلاس اتحادیه رادیو تلویزیونهای اسلامی…                      

چکیده

تشکیل اتحادیه رادیو تلوزیون های اسلامی از ۷ سال پیش با اهداف و دیدگاه های والا و قابل تأملی همراه بود که طی سالیان اخیر با نقش پررنگ  جمهوری اسلامی در این اتحادیه برخی از آنها برآورده شده و در برخی موارد هم در راستای نیل به اهداف و رو به جلو دیده می شوند .

دراین نوشتار با توجه به اهداف تشکیل این اتحادیه که می توان به نوعی آنرا در اتباط با آینده پژوهی آن دانست ، سعی شده تا به دو مورد از مهمترین راهکارهای نیل به اهداف داخلی اعضای اتحادیه و اهداف خارجی ( در تقابل با امپریالیسم رسانه ای و فرهنگی غرب ) جهت حفظ و ایجاد منافع اعضا پرداخته شود .

اوّل- واکسینه کردن ملل اعضای اتحادیه” با تکیه بر آموزش و افزایش سطح سواد رسانه ای آنها ” به عنوان مخاطبان رسانه ای غرب .

دوّم- استفاده از ظرفیتهای اتحادیه رادیو تلوزیون های اسلامی ” با عنایت به ابزار کارآمد دیپلماسی رسانه ای ” برای مقابله با شبیخون رسانه ای غرب به اسلام ناب محمدی ، اتحاد ، فرهنگ و آرمانهای کشور های اسلامی .

«برگزاری هفتمین اجلاس اتحادیه رادیو تلوزیون های اسلامی در تهران … »

خبر فوق و اخبار مرتبط با اتحادیه رادیو تلوزیون های اسلامی که این روزها بر سایتها و تلکس خبر گزاری ها خود نمایی می کند بهانه ای شد تا طی صفحات آتی اندکی به این مهم بپردازیم و البته به جهت پرهیز از تطویل کلام قصد پرداختن به چگونگی شکل گیری و تاریخچه این اتحادیه را نداریم .

اتحادیه رادیو تلوزیون های اسلامی از سال۱۳۸۶( ۲۰۰۷میلادی ) و با اهداف ذیل تشکیل شد۱:

۱٫. همکاری و هماهنگی میان رادیو تلوزیون ها و مؤسسات رسانه ای اسلامی در زمینه های حرفه ای ، فنی ، خبری ، برنامه ای ، نیروی انسانی و تبادل تولیدات و تجربیات بر اساس روح برادری و همبستگی.

۲٫. همکاری و هماهنگی میان رادیو تلوزیون های اسلامی در ابعاد فرهنگی ، دینی و سیاسی براساس التزام کامل به مصالح جهان اسلام و بیان مسائل مظلومان و مستضعفان و مقابله با انواع تبعیض ، دین ستیزی ، افراطی گری ، استعمار و تهاجم فرهنگی.

۳٫ استفاده از رسانه ها در دفاع از مقدسات امت اسلامی و شناساندن حقانیت اسلام ناب محمدی به جهان با حکمت و موعظه حسنه.

۴٫. دفاع از حقوق جوامع و کشورهای اسلامی پشیبانی از مواضع بر حق آنان در مقابله با اشغالگری و تهاجم فرهنگی و تحکیم وحدت و تعمیق برادری و بروز شخصیت اسلامی و تأکید بر عناصر هویت فرهنگی.

۵٫. مشارکت در تحقق جهانی عادلانه در ارتباطات ، که حق همه فرهنگها در زمینه حضور و رشد را به رسمیت بشناسد و فرصتهای گفتگو و بیان دیدگاه ها را با آزادی کامل فراهم کند و زمینه استفاده از جدیدترین شیوه های فناوری و بومی سازی آنرا در کشورهای اسلامی فراهم کند .

پس از شناخت اهداف اتحادیه مذکور نوبت به بررسی فعالیتهای آن می رسد ، تا بتوان دستاورد های این اتحادیه را طی حدود ۷ سالی که از تأسیس آن می گذرد با اهداف آن تطبیق داده و راهکارهایی را ( در حد وسع نگارنده ) جهت بهبود و بالا بردن راندمان و سرعت حرکت در جهت کاستن از فاصله تا اهداف آرمانی آن ارائه داد.

انتخاب شعار «پیامبر رحمت و رسالت رسانه های مقاومت  »  که نشان از اولویت های  هشتمین اجلاس اتحادیه رادیو تلویزیونهای اسلامی دارد، برگزای پنجمین نمایشگاه فناوری رسانه ، رونمایی از برند حلال مدیا (با شعار تولید پاک ، رسانه پاک و نسل پاک ) ، رونمایی از اولین دوره کتب آموزشی ، برگزاری کمیسیون های چهارگانه تخصصی و سخنرانی شخصیت های داخلی و خارجی  ۲ همه و همه بیانگر موفقیت های قابل تجلیل این اتحادیه می باشد و امید است این روند رو به جلو ، پیوسته و سریع تر از قبل چه به لحاظ کمی و چه کیفی استمرار یابد.

امّا آنچه در این میان مهم می باشد آن است که موارد فوق اغلب دراستای نیل به بند اول و تا حدی دوّم از اهداف پنج گانه این اتحادیه می نماید و کمتر به شکل زیر بنایی به موارد مندرج در بند ۳ تا ۵ پرداخته شده است.

پر واضح است که این اتحادیه با هدف مقابله و غلبه بر هجمه های امپریالیسم جهانی به سرکردگی آمریکا و به نمایندگی از صهیونیسم بین المللی علیه اسلام و کشورهای اسلامی و ملل مسلمان تشکیل شده است و این دشمنی دیرینه به تضاد منافع و ایدئولوژی دو طرف باز می گردد. یک طرف تفکر کاپیتالیسمی و سرمایه داری امریکا ( و به طبع آن غرب ) که تفکری پول محور با اولویت سود بیشتر( حتی به قیمت چپاول ، کشتار و غارت در سایر کشور ها) میباشد و طرف دیگر اسلام ناب محمدی که منادی برابری و عدالت است .

با وجود قصد نگارنده بر پرهیز از تطویل کلام امّا جهت تکمیل وتبین مطلب ، ذکر دو مورد ضروری به نظر می رسد :

مورد اوّل: باز شناسی اسلام اصیل و ناب محمدی ( ص ) از اسلام آمریکائی یکی از درخشان ترین اندیشه های سیاسی بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی بود که در برهه ای خاص و سرنوشت ساز از انقلاب اسلامی مانع ازورود و نفوذ افکار التقاطی و دگراندیشی در جامعه اسلامی ایران گردید۳ . امروزه هم همین افکار التقاطی و دگر اندیشی است که سبب بروز نوعی اسلام ! با رویکرد و اساس تکفیری در جهان شده و دشمنان اسلام با تبلیغ و بزرگ نمایی رسانه ای افکار و اعمال آنها بیشترین ظربه را به اسلام و مسلمین وارد می کنند و سبب بدبینی جهانیان نسبت به اسلام ناب محمدی می شوند .

به قول امام راحل که به خطر این نوع تفکر های التقاطی و دگر اندیشی ها در دین مبین واقف بودند :

«اینها مروج اسلام آمریکایی اند و دشمن رسول ا..۴»

حضرت امام درجای دیگری ۵می فرماید :

«خون دلی که پدر پیرتان از این دسته متحجر خورده است هرگز از فشارها و سختیهای دیگران نخورده است .»

نقطه مقابل اسلام ناب محمدی (و اصلی ترین دشمن آن) اسلام آمریکایی است که شامل مواردی چون : اسلام سرمایه داری ،اسلام راحت طلبان؛اسلام مقدس مآبها و اسلام تکفیری است که همگی تأمین کننده منافع امریکا و صهیونیسم بین الملل است .

بخصوص آنکه مورد آخر ، اخیراً بطور جد مورد توجه رسانه های امپریالیستی بوده و به دروغ در اذهان عمومی جهانیان بجای اسلام اصیل معرفی می شود که یکی از اهداف آن مخدوش کردن چهره اسلام و مسلمین می باشد .

مورد دوّم: « تمرکز مالکیت رسانه ها » (concentration )در دست سرمایه داران (غالباً) صهیونیست به عنوان مهره های صهیونیسم بین الملل از یک سو و عدم توجه رسانه ها به منافع عمومی و درعوض تابعیت شان از دیدگاه ها و اهداف صاحبان و حامیان مالی ، سبب ظهور و بروز مفهومی به نام «امپریالیسم رسانه ای»* (media imperialism ) می شود که از لحاظ تئوری در حقیقت باید آنرا تمرکز ابزارهای رسانه ای در دست ملل قوی دانست که سبب آسیب رسانی به هویت و یا حذف آن نزد ملتهای کوچکتر می شود . امّا امروزه در واقع تمرکز ابزارهای رسانه ای نه در دست ملل قوی تر که در دست صهیونیسم بین الملل بوده و با هدف تحقق اهداف شوم صهیونیسم به تغییر هویت و یا حذف آن نزد ملت های کوچکتر می پردازد .

دراینجا با هدف بیان حقایق رسانه ای غرب به ذکر نام شش غول رسانه ای در سطح جهان و ذکر جزئیات بزرگترین آنها بسنده می کنیم۶ :

۱-کمپانی جنرال الکتریک (General Electric ( GE )   ) یکی از بزرگترین مالکان کمپانی های رسانه ای ، در سال ۲۰۰۹ درآمدی بالغ بر ۱۵۷ میلیارد دلار داشته ، مالک شبکه تلوزیونی NBC به همراه ۲۶ شبکه دیگر در آمریکا ، همچنین شبکه های کابلی SCi  Fi,Bravo  MsNBC در کنار مالکیت ۸۰% کمپانی فیلم سازی NBC   Universalاست .همچنین شبکه های معروفی در آمریکای لاتین همچون TeLemondo  ، شبکه ای که اغلب خریدهای شبکه ای فارسی زبان همچون فارسی وان و یا PMC ازآن صورت می گرفت ( این شبکه ها اکنون با هدف تخریب فرهنگی بیشتر و با توجه به قرابت فرهنگی کشور ما و ترکیه به سفارش و خرید از محصولات کشور ترکیه روی آورده اند . ) وکمپانی های فیلم سازی Focus  FeaTuras  ,universal  pictures  نیز در مالکیت جنرال الکتریک قرار دارند.

 

* این مفهوم نخستین بار توسط کشور های در حال توسعه همچون مصر هند و اندنزی در یونسکو مطرح شد و طی آن درخواست شد تا میزان دسترسی های متمرکز در کشورهای

این شرکت در کنار مالکیت این تعداد رسانه ، نظام نشر سایتهای اینترنتی و کمپانی های فیلم سازی ، یکی از بزرگترین تولید کننده های جنگ افزار های نظامی در جهان نیز می باشد ! تولید موتور هواپیمای F-16  ، هیلکوپترهای آپاچی ، موتور تانک های آبرامز ، بمب افکن های u2 ، هواپیما های بدون سرنشین و …. از جمله محصولات این کمپانی محسوب می شوند .

(۲-کمپانی والت دیزنی (  ( Walt Disney3- شرکت نیوز کورپوریشن { به مالکیت روپرت مرداک ، صهیونیست استرالیائی }

( News Corp )4- کمپانی تایم وارنر(TimeWarner  ) ۵-کمپانی وایاکام( Viacom )6-کمپانی CBS

این ۶غول رسانه ای نه تنها در آمریکا بلکه در سایر نقاط دنیا نیز سرمایه گذاری کرده و حضور دارند ، تنها در سال ۲۰۰۹ مجموع درآمد آنها بالغ بر۲۷۶ میلیارد دلار بوده است !

با در نظر گرفتن قدرت و تسلط امپریالیسم رسانه ای شکی نیست که حجم سنگین بمباران خبری و اطلاعاتی صورت گرفته از سوی این کمپانی های بزرگ و تلاش آنان جهت بروز رسانی دائم خود و استفاده از تمامی ظرفیت های نوین رسانه ای جهت تحقق اهداف شوم استکباری صهیونیسم بدون وقفه در جریان است ، از « اسلام هراسی » (Islamofobia  ) و متناظر قراردادن اسلام و تروریسم کنار یکدیگر نزد افکار عمومی غرب تا تهاجم فرهنگی و ترویج اسلام آمریکائی و تکفیری با هدف فتنه انگیزی و تفرقه بین ملل و کشورهای مسلمان .

پس از بیان دو مورد فوق که در اهداف ۲تا ۵ تشکل اتحادیه رادیو تلوزیون های اسلامی نیز در نظر گرفته شده نگارنده دو پیشنهاد را یکی در سطح اعضای اتحادیه ( و ملل مسلمان ) و دیگری در سطح بین المللی جهت تحقق اهداف اتحادیه ارائه می نماید که عملیاتی شدن هر چه سریعتر این پیشنهادات ( البته بدیهی است که نیاز به کار کارشناسی داشته و یک پیشنهاد خام قابلیت عملیاتی شدن ندارد . ) می تواند تأثیر به سزائی در مقابله با امپریالیسم رسانه ای غرب و ایجاد زمینه های زیر بنائی در بهینه سازی فعالیتهای تخریبی رسانه های غربی بین ملل مسلمان و افکار عمومی غرب داشته باشد.

پیشنهاداوّل : واکسینه کردن ملل اعضای اتحادیه به عنوان اهداف و مخاطبان فرهنگی و رسانه ای غرب .

اگر انواع دسیسه های امپریالیسم رسانه ای غرب علیه اسلام و مسلمین را به مثابه خوراک آلوده خطرناکی در نظر بگیریم که در بشقاب آنتن هایمان قرار می دهند ؛ بهترین راه مقابله با این میکروبها ، واکسینه کردن ملل کشورهای مسلمان بویژه جوانان است و این مهم مقدور نیست مگر با آموزش «  سواد رسانه ای » (Media Literacy  ) .  .

در واقع ، سواد رسانه‌ای با مفهوم تفکر نقادانه و مبتنی بر شناخت مطابقت دارد و شناختی عمیق از آنچه در فضاهای رسانه‌ای می‌گذرد، به دست می‌دهد. به عبارت دیگر در جهان پیرامون و فضای رسانه‌ای که سرشار از اطلاعات و اخبار است، سواد رسانه‌ای به ما این امکان را می‌دهد که بدانیم بازنمایی رسانه از واقعیت تا چه حد دقیق، درست و عادلانه صورت می‌گیرد ۸ .

در این راستا و با هدف آموزش ، ایجاد و بالا بردن سطح سواد رسانه ای کشورهای عضو پیشنهاد می شود کار گروه ویژه ای در دبیر خانه اتحادیه با هدف تهیه وتولید سرفصل ها و محتوای آموزشی سواد رسانه تشکیل شود .

بدیهی است رعایت نکات ذیل می تواند بر اثرگذاری این برنامه های آموزشی تأثیر بسزایی داشته باشد :

الف- در نظر گرفتن نوع و تفاوتهای فرهنگی در هر کشور و جامعه (برای کشورهای بزرگ) .

توسعه یافته به افکار عمومی کشور های در حال توسعه محدود گردد ، جالب آنکه همین امر سبب خروج آمریکا انگلیس و … از یونسکو در اعتراض به طرح این موضوع شد .

ب- تدوین برنامه آموزشی برای سنین مختلف با تأکید بر اولویت جوانان .

ج- برنامه های آموزش سواد رسانه ای باید دربرگیرنده رسانه های چاپی ، شنیداری ، دیداری و اینترنتی باشد ( با تأکید بر دو مورد آخر و البته در نظر گرفتن شرایط و فرهنگ هر کشور ).

د- در نظر گرفتن سطوح مختلف از عمومی تا تخصصی

ه- فراهم کردن محتوا و بستر مناسب در کشورها برای آموزش اجباری و اختیاری مبحث سواد رسانه در سطوح مختلف تحصیلی

و…..

پیشنهاد دوّم : استفاده از ظرفیتهای اتحادیه رادیو تلویزیون های اسلامی برای مقابله با شبیخون رسانه ای غرب به اسلام ناب محمدی ، اتحاد ،فرهنگ و آرمانهای کشور های اسلامی .

آری آمریکا ( و غرب ) مدتهاست که قدرت و کارائی قدرت نرم و رسانه ها را دریافته اند و از یک طرف در جهت مخدوش ساختن اسلام ناب محمدی نزد افکار عمومی غرب ( اسلام هراسی ) و از طرف دیگر تخطئه اسلام ناب محمدی و جایگزینی اشکال مختلف اسلام آمریکائی ( بخصوص اسلام تکفیری ) در جوامع و کشورهای مسلمان در راستای نیل به اهداف بلند مدت

خود از این ابزار نیرومند استفاده می کند ، به همین ترتیب فرهنگ و اتحاد کشورها و ملل مسلمان را نیز مورد هدف قرار می دهند .

پرواضح است که   اجلاس اتحادیه رادیو تلویزیونهای اسلامی برای تحقق بخشیدن به اهداف خود در شناساندن حقانیت اسلام ناب محمدی و تنویر افکار عمومی در غرب و همچنین تحکیم وحدت و مقابله با شبیخون فرهنگی دشمن ، به فرهنگ ملل عضو ابزاری کارآمدتر و قوی تر از « دیپلماسی رسانه ای » ( Media Diplomacy ) نخواهد داشت ، چراکه با همین ابزار نیز مورد تهاجم و شبیخون قرار گرفته ایم . دیپلماسی رسانه ای عبارت است از استفاده از رسانه ها برای رسیدن به اهداف دیپلماتیک ، تأمین منافع ، تکمیل و ارتقای سیاست خارجی .۹

 

از آنجا که موفقیت در عرصه بین المللی ( بدون تردید ) با مهندسی افکار عمومی گره خورده دیگر این سوال که چرا باید از رسانه ها برای مقاصد دیپلماتیک استفاده کرد ؟

محلی از اعراب نداشته و پاسخ به آن ضروری بنظر نمی رسد .

اما اساسا مزیت دیپلماسی رسانه ای به دیپلماسی رسمی در چیست ؟

دیپلماسی رسانه ای از قدرت فوق العاده ای برخوردار است چرا که مفاد مذاکرات و محتوای پیام های سیاسی مسیر خود را از مقابل چشمان میلیون ها مخاطب ( افکار عمومی ) طی می کند و پاسخ آن نیز در مقابل دیدگان مخاطبین ارایه می شود . به همین دلیل رهبران دنیا سعی میکنند پیامهای سیاسی را در زیبا ترین بسته بندی ارایه داده افکار عمومی را به نفع خود تحت تاثیر قرار دهند ، حال تصور کنید محتوای پیامها از حقانیت کامل برخوردار باشند اما کیفیت بسته بندی متناسب با فرهنگ ، شرایط و سلیقه مخاطبین نباشند ، پر واضح است که کمترین نتیجه را در پی خواهند داشت .

اینجاست که دیپلماسی رسانه ای جایگاه خود را به رخ سیاستمداران می کشد ( زیرا این رسانه ها هستند که کار بسته بندی پیام را انجام میدهند ) .

بنابراین باید از ابزار دیپلماسی رسانه ای در مقیاس اتحادیه رادیو تلوزیون های اسلامی کمال استفاده را در جهت پیشبرد اهداف این اتحادیه ، کشورهای عضو و دفاع از ملل مظلوم مسلمان نمود چرا که استفاده از دیپلماسی رسانه ای در قالب یک یا دو شبکه از یک کشور مصداق مَثَلِ یک دست صدا ندارد بوده ( ! ) و باید در قالب یک اجماع گروهی بین تمامی کشورهای عضو با حداکثر توان ، برنامه ریزی ، هماهنگی کامل و در حد و شان اتحادیه رادیو تلوزیون های اسلامی باشد تا اصطلاحا از جانب افکار عمومی شنیده شود و پاسخی برای دستگاه رسانه ای امپریالیسم محسوب گردد .

در این راستا نیز تشکیل کار گروهی ویژه در دبیرخانه  هفتمین اجلاس اتحادیه رادیو تلویزیونهای اسلامی مشتمل بر نمایندگانی ( از سطوح بالا ، با آگاهی و اختیارات لازم ) از : وزارت خارجه ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ( یا معادل آن در هر کشور ) ، وزارت کشور ، وزارت دفاع ، نمایندگانی از رسانه ها ( دیداری ، اینترنتی ، شنیداری ، چاپی اعم از ملی و … ) کشور های عضو کارشناسان فرهنگی پیشنهاد می شود .

بدیهی است که با دو زاویه دید کوتاه مدت ( موردی ) و بلند مدت ( مبنایی ) برای مقابله با سیاست های اعمال شده از سوی امپریالیسم خبری غرب تهیه بخش اعظم محتوا و مطالب بر عهده نمایندگان وزارت خارجه ( به عنوان نمایندگان دولت و نظام حکومتی مطبوعشان ) و نحوه تولید و پخش ، مطابقت « نوع بیان محتوا » با فرهنگ جامعه مخاطب و برنامه ریزی های مربوطه به عهده سایر کارشناسان و اعضاء خواهد بود .

نتیجه گیری

صهیونیسم بین الملل با بهره گیری از ابزار امپریالیسم خبری به عنوان اصلی ترین دشمن اسلام و مسلمین با هدف تأثیر گذاری بر افکار عمومی ، از یک سو اسلام آمریکایی و تکفیری را به عنوان اسلام ناب محمدی به جهانیان معرفی نموده و از دیگر سو به شبیخون فرهنگی و اعتقادی علیه ملل مسلمان می پردازد .

مؤثر ترین و کاربردی ترین راه مقابله با روند فوق استفاده از قدرت رسانه های کشور های مسلمان میباشد که در قالب تشکل هایی چون اتحادیه رادیو تلوزیون های اسلامی به نوعی اجماع فرا ملی دست یافته اند .

در این مقاله  اتحادیه رادیو تلویزیونهای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت و ضمن برشمردن و تقدیر از فعالیت هایی که تا کنون توسط این اتحادیه انجام گرفته در جهت هر چه کاربردی تر شدن ظرفیتهای اتحادیه و در راستای نیل به اهداف و مقابله با روند کینه ورزی های امپریالیسم و صهیونیسم جهانی دو پیشنهاد ذیل به نظر نگارنده میرسدکه میتواند با القوه جزء پتانسیل های این اتحادیه بوده و طی مراحل و کار کارشناسی بالفعل گردد :

۱.پیشنهاد می شود با هدف آموزش ایجاد وبالا بردن سطح « سواد رسانه ای » ( واکسینه کردن ! ) ملل کشورهای عضو ( و سایر کشور های اسلامی ) کار گروه ویژه ای در دبیر خانه اتحادیه با هدف تهیه و تولید سرفصل ها و محتوای آموزشی « سواد رسانه ای » تشکیل شود .

۲٫همچنین پیشنهاد می شود ضمن توجه به ابزار قدرتمند و کار آمد « دیپلماسی رسانه ای » در جهت مقابله با هجمه های رسانه ای و شبیخون فرهنگی و اعتقادی غرب کار گروه ویژه دیگری ( با هدف بهره گیری از دیپلماسی رسانه ای ) مشتمل بر نمایندگان وزارت خارجه هر کشور و … در دبیرخانه اتحادیه تشکیل و به هدف گذاری کوتاه مدت (موردی ) وبلند مدت ( مبنایی ) جهت بهره گیری هر چه بهتر از ابزار دیپلماسی رسانه ای بپردازند .

ای مقاله با نقد اجلاس اتحادیه رادیو تلویزیونهای اسلامی به بررسی ارزشمندی از خروجی نقد اجلاس اتحادیه رادیو تلویزیونهای اسلامی پرداخته و در نهایت نیز راهکارهای قابل تعملی برای برطرف شدن ایراداتنقد اجلاس اتحادیه رادیو تلویزیونهای اسلامی ارائه نموده است، امیدوارم از مطالب مفید و کارآمد متن فوق استفاده نموده و لذت ببرید .

در پایان از خوانندگان محترم دعوت میکنم مارا در فضای مجازی با آدرس irelection@دنبال کنند.

با آرزوی موفقیت

 

شما همین مقاله را می توانید در این آدرس نیز بخوانید !

منابع

  1. پایگاه تخصصی سیاست بین الملل         www.political.ir/post-295.aspx
  2. خبرگزاری جمهوری اسلامی               irna.ir/fa/News/81720761 www.
  3. گلایری ، علی ، امام خمینی و بازشناسی اسلام آمریکایی ، رواق اندیشه ، خرداد ۱۳۸۴ ، صفحه ۷۹
  4. صحیفه امام ، نشر موسسه آثار امام خمینی، جلد ۲ ، صفحه ۲۷۸
  5. همان ،جلد ۱۸ ،صفحه ۴۰۸-۴۰۹
  6. گلشن پژوه، محمد رضا ،( ۱۳۹۰ ) ، جنگ نرم ۶ ویژ ه جنگ رسانه ای علیه ج ا ایران ، تهران ، مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران ، دوم ،صفحه ۱۳
  7. همان ، صفحه ۲۲و۲۳
  8. طلوعی ، علی ، (۱۳۹۱ )،”سواد رسانه ای درآمدی بر شیوه یادگیری و سنجش “، تهران ،دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه ها
  9. اسماعیلی ، علی محمد ، (۱۳۸۸ ) ، دیپلماسی رسانه ای با تأکید بر نقش سازمان صدا سیما ” ، تهران ، مؤسسه جام جم  صفحه ۲۴

                   

مطالعه دو مورد اخیر به علاقه مندان علوم ارتباطات توصیه میگردد .

نقد اجلاس اتحادیه رادیو تلویزیونهای اسلامی  نقد اجلاس اتحادیه رادیو تلویزیونهای اسلامی  نقد اجلاس اتحادیه رادیو تلویزیونهای اسلامی  نقد اجلاس اتحادیه رادیو تلویزیونهای اسلامی  نقد اجلاس اتحادیه رادیو تلویزیونهای اسلامی  نقد اجلاس اتحادیه رادیو تلویزیونهای اسلامی  نقد اجلاس اتحادیه رادیو تلویزیونهای اسلامی  نقد اجلاس اتحادیه رادیو تلویزیونهای اسلامی  نقد اجلاس اتحادیه رادیو تلویزیونهای اسلامی  نقد اجلاس اتحادیه رادیو تلویزیونهای اسلامی  نقد اجلاس اتحادیه رادیو تلویزیونهای اسلامی  نقد اجلاس اتحادیه رادیو تلویزیونهای اسلامی  نقد اجلاس اتحادیه رادیو تلویزیونهای اسلامی  نقد اجلاس اتحادیه رادیو تلویزیونهای اسلامی  نقد اجلاس اتحادیه رادیو تلویزیونهای اسلامی  نقد اجلاس اتحادیه رادیو تلویزیونهای اسلامی  نقد اجلاس اتحادیه رادیو تلویزیونهای اسلامی  نقد اجلاس اتحادیه رادیو تلویزیونهای اسلامی  نقد اجلاس اتحادیه رادیو تلویزیونهای اسلامی  نقد اجلاس اتحادیه رادیو تلویزیونهای اسلامی  نقد اجلاس اتحادیه رادیو تلویزیونهای اسلامی  نقد اجلاس اتحادیه رادیو تلویزیونهای اسلامی  نقد اجلاس اتحادیه رادیو تلویزیونهای اسلامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *