2017/08/29
سخنرانی انتخاباتی

سخنرانی انتخاباتی و هفت نکته ای که کاندیدا ها باید بدانند!

۱ . چرا باید سخنرانی انتخاباتی قوی داشته باشید ؟! مسلما در یک سخنرانی انتخاباتی شما برای نیل به هدف مهمی که آن را مشخص کرده […]
2018/03/19
ترس از سخنرانی انتخاباتی و راهکارهای غلبه بر آن

ترس از سخنرانی انتخاباتی و راهکارهای غلبه بر آن

ترس از سخنرانی انتخاباتی و راهکارهای غلبه بر آن نویسنده :محمد صادقیه کارشناس مدیریت تبلیغات انتخاباتی همانطور که سخنرانی انتخاباتی برای من به عنوان کاندیدا بهترین […]