2016/12/11
تبلیغات سیاسی در رفتارهای انتخاباتی

“تبلیغات سیاسی” در “رفتارهای انتخاباتی”

“تبلیغات سیاسی” در “رفتارهای انتخاباتی” اشاره : از سری مقالات تئوری های “تبلیغات انتخاباتی” شماره ( ۴ ) کاری از دفتر مطالعات سیاسی اجتماعی مرکز پژوهش […]
2021/01/21
چگونه در انتخابات رای بیاوریم در تبلیغات انتخاباتی شورای شهر

چگونه در انتخابات رای بیاوریم ?How to vote in elections

چگونه در انتخابات رای بیاوریم ؟ چگونه در انتخابات رای بیاوریم ؟ یکی از پر تکرارترین سوالات در مبارزات سیاسی و انتخاباتی است. این مقاله برای […]
2021/02/24
آموزش تبلیغات انتخاباتی

آموزش تبلیغات انتخاباتی Campaign training

  آموزش تبلیغات انتخاباتی از اولویت های مهم برای دستیابی به نتیجه دلخواه است: هدف از تبلیغات انتخاباتی شناخته شدن کاندیداست. در واقع برندسازی از شخصیت […]