2020/11/26
نحوه تبلیغات انتخاباتی در فضای مجازی

نحوه تبلیغات انتخاباتی در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی

تبلیغات انتخاباتی در فضای مجازی را  باید همان حرف­های کلیشه ­ای که یک خط در میان درباره فضای مجازی می­شنویم تعریف کرد. اینکه امروزه شبکه ­های […]