2016/10/14
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا

انتخابات ریاست جمهوری آمریکا : ” انتخاباتی که مستقل ها برنده نمی شوند “

انتخابات ریاست جمهوری آمریکا : ” انتخاباتی که مستقل ها برنده نمی شوند “ اشاره متن ذیل مصاحبه اینجاب  با خبرنگار روزنامه قدس در مورد ساختار […]
2016/12/28
موسسات نظر سنجی غربی

موسسات نظر سنجی غربی و نظر سنجی های انتخاباتی

موسسات نظر سنجی غربی و نظر سنجی های انتخاباتی   مدیریت پژوهش های خارج از کشور ( مرکز تحقیقات صدا و سیما ) به نقل از […]
2018/09/08
ساختار کمپین انتخاباتی

ساختار کمپین انتخاباتی و تاثیر آن در پیروزی کاندیدا

ساختار کمپین انتخاباتی و تاثیر آن در پیروزی کاندیدا در واقع کاندیدا ها از ساختار کمپین انتخاباتی اطلاعات کمی دارند. دوستان تماس می گرفتند و سوالاتی […]