2020/08/28
شیوه های نوین تبلیغات انتخاباتی

شیوه نوین تبلیغات انتخاباتی مزایا و معایب آن

شیوه نوین تبلیغات انتخاباتی شورای شهر، امروزه بیشتر موردتوجه قرار گرفته است. از تبلیغات مثبت تا ضدتبلیغات برای کاندیدا را شامل می­شود. باید یادآور شد پیروزی […]
2020/11/26
نحوه تبلیغات انتخاباتی در فضای مجازی

نحوه تبلیغات انتخاباتی در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی

تبلیغات انتخاباتی در فضای مجازی را  باید همان حرف­های کلیشه ­ای که یک خط در میان درباره فضای مجازی می­شنویم تعریف کرد. اینکه امروزه شبکه ­های […]