۲۰ شهریور, ۱۳۹۶
برندسازی انتخاباتی

برندسازی انتخاباتی و آنچه کاندیداها باید از آن بدانند !

برندسازی انتخاباتی و آنچه کاندیداها باید از آن بدانند ؟ نویسنده : محمد صادقیه کارشناس مدیریت تبلیغات سیاسی قسمت دوم بازار یابی سیاسی طراحی شده تا […]