۱۸ آذر, ۱۳۹۷
طرح استانی شدن انتخابات مجلس

طرح استانی شدن انتخابات مجلس (مصوب مجلس دهم)

طرح استانی شدن انتخابات مجلس قسمت دوم در قسمت قبل بیشتر به بحث شکلی (و شرایط)  اجرای طرح استانی شدن انتخابات مجلس برای کاندیدا ها پرداخته […]