۱۱ آذر, ۱۳۹۵
نقد اجلاس اتحادیه رادیو تلویزیونهای اسلامی

نقد هشتمین اجلاس رادیو تلویزیون های اسلامی

نقد اجلاس اتحادیه رادیو تلویزیونهای اسلامی        به بهانه برگزاری هفتمین اجلاس اتحادیه رادیو تلویزیونهای اسلامی…                       چکیده تشکیل اتحادیه رادیو تلوزیون های اسلامی از […]
۱ مرداد, ۱۳۹۶
احسان جعفری فر

احسان جعفری فر؛ پروپاگاندای پوپولیستی تا دماگوژی احزاب راست افراطی اروپا

از پروپاگاندای پوپولیستی تا دماگوژی احزاب راست افراطی اروپا بقلم احسان جعفری فر پروپاگاندای پوپولیستی یا عوام گرایی میتواند با تبدیل آرزوهای واهی و القایی به […]
۱۲ خرداد, ۱۳۹۷
برند انتخاباتی احزاب

برند انتخاباتی احزاب و رقابت درانتخابات پارلمانی پاکستان

آنچه انتخابات آتی (۲۵ ژوئیه ۲۰۱۸) را از دیگر انتخابات ها متمایز می سازدافشای اسناد پانامادر سال ۲۰۱۵ و در پی آن صدور حکم عدم صلاحیت […]
۲ آذر, ۱۳۹۷

رادیو کاندیدا خدمتی دیگر از سایت نبض تبلیغات انتخاباتی

رادیو کاندیدا برای اولین بار و توسط سایت نبض تبلیغات انتخاباتی با هدف آموزش چگونگی پیروزی در انتخابات و شیوه های صحیح و کارآمد برگزاری کمپین […]
۱۷ آذر, ۱۳۹۷
طرح استانی شدن انتخابات مجلس

استانی شدن انتخابات مجلس (مصوب مجلس دهم)

استانی شدن انتخابات مجلس قسمت اول   محمد صادقیه کارشناس مدیریت تبلیغات سیاسی   زمزمه های طرح استانی شدن مجلس از مجلس ششم آغاز شد و […]
۱۸ آذر, ۱۳۹۷
طرح استانی شدن انتخابات مجلس

طرح استانی شدن انتخابات مجلس (مصوب مجلس دهم)

طرح استانی شدن انتخابات مجلس قسمت دوم در قسمت قبل بیشتر به بحث شکلی (و شرایط)  اجرای طرح استانی شدن انتخابات مجلس برای کاندیدا ها پرداخته […]