طرح استانی شدن انتخابات مجلس
استانی شدن انتخابات مجلس (مصوب مجلس دهم)
۱۷ آذر, ۱۳۹۷

طرح استانی شدن انتخابات مجلس (مصوب مجلس دهم)

طرح استانی شدن انتخابات مجلس

طرح استانی شدن انتخابات مجلس

طرح استانی شدن انتخابات مجلس قسمت دوم

در قسمت قبل بیشتر به بحث شکلی (و شرایط)  اجرای طرح استانی شدن انتخابات مجلس برای کاندیدا ها پرداخته شد. در این قسمت نظر به اهمیت و حساسیت طرح استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی، و لزوم توجه مجدد به آسیب شناســی سیاسی، اجتماعی و امنیتی این طرح و با توجه به اینکه طرح مجددا در مسیر تصویب قرار گرفته است؛ نکاتی را در ۵ محور و ۴۰ بند یادآور می گردد (بدیهی است در ادامه به نظرات موافقین این طرح نیز خواهیم پرداخت) :

 

الف – طرح استانی شدن انتخابات مجلس؛ چالش های جدی در انتخاب کاندیداهای اصلح

 

۱ – با اجرای طرح استانی شدن انتخابات مجلس و کثرت تعداد کاندیداها قدرت انتخاب آگاهانه و درست از مردم سلب می گردد.

۲ – از آنجا که شرکت در انتخابات یک تکلیف شرعی است و مردم می بایست  بر پایه حجت شــرعی به کاندیدای اصلح رای دهند، ده ها و یا صدها برابر شدن کاندیداهای استان انتخاب اصلح را با مشکل مواجه می سازد.

۳ – به علت کثرت کاندیداها مردم ناگزیرند صرفا به لیست های انتخاباتی دیکته  شده توسط گروه ها و جریانات سیاسی و یا به تعداد محدودی از کاندیداها رای دهند.

۴ -تعدد گسترده لیســت های انتخاباتی در سطح استان، مردم را با  سردرگمی در انتخاب کاندیدا های اصلح مواجه می سازد. در نتیجه امکان انتخاب کاندیداهای مستقل و شایسته را از بخش عمده ای از مردم سلب می نماید.

۵ – به علت گستردگی حوزه  انتخابیه از سطوح شهرستانی به استانی، امکان انتخاب نیروهــای نخبه و توانمند که در حوزه های شهرســتانی از رای بالایی برخوردارند از مردم سلب می گردد.

۶ – با کاهش امکان ورود نیروهای نخبه شهرستانی در رقابت های سخت و هزینه بر استانی، به مرور تعداد این نیروها در مجلس شورای اسلامی کاهش خواهد یافت.

 

ب – طرح استانی شدن انتخابات مجلس؛ هزینه های کلان تبلیغاتی سد راه شایسته سالاری

 

۷ – با اجرای طرح استانی شدن انتخابات مجلس و کشیده شدن انتخاب به دور دوم باتوجه به برگزاری انتخابات در کل استان بار مالی بسیار بالایی در سطح استان بر کاندیداها و دولت تحمیل می گردد.

۸ – ابطال انتخابات یک حوزه شهرســتانی منجر به برگزاری انتخابات در کل  استان می گردد. این امر هزینه های مالی و سیاسی بســیار بالایی را بر دولت، کشور و کاندیداها تحمیل می کند.

۹ – با اجرای طرح استانی شدن انتخابات مجلس توجه مردم علاوه بر کاندیداها می بایست معطوف به ســلامت کانال های بزرگ تبلیغاتی و رســانه ای در سطوح استانی و کشوری نیز باشد.

۱۰ – با فراهم شدن تمرکز انتخابات در سطوح استانی ، امکان تسلط دشمن و  جریان های مخالف نظام بر مدیریت تبلیغات در راســتای اهداف از قبل طراحی شده فراهم می گردد.

۱۱ -با اجرای طرح استانی شدن انتخابات مجلس، امکان ورود نیروهای سیاسی و پر سر و صدا که با اقبال عمومی مواجه نیســتند افزایش خواهد یافت.

۱۲-نقش تبلیغات گسترده و کاذب در معرفی نمایندگان افزایش می یابد.

ادامه هزینه های کلان تبلیغاتی سد راه شایسته سالاری !

۱۳ – با استانی شدن انتخابات ســطح هزینه های انتخاباتی به شدت افزایش خواهد یافت.

۱۴ – با استانی شدن انتخابات نقش چمدان های پول در انتخاب کاندیداها بسیار  پررنگ خواهد شد.

۱۵ – با استانی شدن انتخابات کاندیداهای مقبول شهرستانی با وجود رای بالا به علت عدم امکان تامین هزینه های کلان تبلیغاتی اســتانی از ورود به مجلس شورای اسلامی محروم می شوند و برعکس کسانی با حداقل نصاب رای در همان شهرستان صرفا به علت قدرت پول در گستره وسیع تبلیغات استانی به مجلس شورای اسلامی راه پیدا می کنند.

۱۶ – با بالا رفتن هزینه های انتخاباتی در ســطوح استانی امکان ورود پول های  کثیف در انتخابات به شدت افزایش می یابد.

۱۷ – با گسترش سرسام آور هزینه های انتخاباتی امکان اینکه صاحبان فکر و اندیشه و خلاقیت که سرمایه های آنها در فکر و توانمندی آنها نهفته است جای خود را به افراد فرصت طلب و متکی به باندهای ثروت و قدرت بدهند افزایش می یابد.

۱۸ – با توجه تمرکز کاندیداها در سطوح استانی، امکان تاثیرگذاری هدفمند  دشمن بر نتیجه انتخابات گسترش می یابد.

 

برای دانلود دوره آشنایی با دوره رایگان سخنرانی انتخاباتی اینجا کلیک کنید.

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *